سدان جدید چینی درشهرک آزمایش+ تصاویر – نیوزبازتاب خبر news.ir

سدان جدید چینی درشهرک آزمایش+ تصاویر

اقتصادنیوز: در چند وقت اخیر شاهد بوده ایم که با وجود تحریم ها، برخی خودروسازان داخلی به سمت مذاکره با برندهای چینی جایگزین رفته اند و سعی دارند تا با عقد قراردادهای جدید، فعالیت تولیدی خود را ادامه دهند. بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، پای سدان چینی جدیدی به بازار ایران باز شده است.

لینک منبع: سدان جدید چینی درشهرک آزمایش+ تصاویر – نیوز

https://www.news.ir/146586/%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/

خبر اقتصادی