سیاستمدار در سایه نامزد انتخابات ۱۴۰۰ – نیوزبازتاب خبر news.ir

به نوشته گزارش نویس این روزنامه جلیلی قبل از انتخابات مجلس شایعه حضورش در رقابت ها به‌جد مطرح شد، اما به نظر می‌رسد یک عامل او را از ورود به عرصه آن انتخابات بازداشت.

گزارش نویس ورود رقیب هم‌جناحی‌اش باقر قالیباف را عامل نامزد نشدن جلیلی برای پارلمان می داند زیرا او نمی‌خواسته دوباره با قالیباف هماورد شود.شرق نوشته بعد از مجلس همه گفتند او خودش را برای همان صندلی‌ای آماده می‌کند که با وجود روحانی موفق به تسخیرش نشد.

در صورت ورود جلیلی به رقابت‌های ۱۴۰۰ این دومین آزمونش در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود.

شرق به این دلیل به جلیلی لقب سیاستمدار در سایه داده که او گفتمانش را گفتمان دولت در سایه نامگذاری کرده است.

 

لینک منبع: سیاستمدار در سایه نامزد انتخابات ۱۴۰۰ – نیوز

https://www.news.ir/157374/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/

خبر اقتصادی