قیمت دلار در بازار متشکل امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در بازار متشکل نسبت به روز گذشته افزایش یافت.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۱ درصدی، از ۲۵,۳۴۲ (بیست و پنج هزار و سیصد و چهل و دو ) تومان به ۲۵,۳۴۵ (بیست و پنج هزار و سیصد و چهل و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۳۴۵۳۰.۰۱۱۱:۰۹
۲۵,۳۴۲۶۰.۰۲روز قبل
۲۵,۳۳۶۸۷۰.۳۴۲ روز پیش

 

لینک منبع: قیمت دلار در بازار متشکل امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ – نیوز

https://www.news.ir/344497/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-7/

خبر اقتصادی

قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت درهم امارات امروز افزایش را نسبت به روز گذشته تجربه کرد.

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله)، امروز به ۷,۱۶۰ (هفت هزار و یکصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۱۶۰۵۸۰.۸۱۱۱:۱۰
۷,۱۰۲-۴۸-۰.۶۸روز قبل
۷,۱۵۰-۳۰-۰.۴۲۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۱,۱۴۴,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و چهار هزار و نهصد ) تومان به ۱,۱۴۷,۷۸۵ (یک میلیون و یکصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۱۴۷,۷۸۵۲,۸۸۵۰.۲۵۱۱:۱۲
۱,۱۴۴,۹۰۰۱,۷۰۰۰.۱۴روز قبل
۱,۱۴۳,۲۰۰۹۰۰۰.۰۷۲ روز پیش

 

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۱,۷۰۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۴۳۱۱:۰۹
۱۱,۷۵۰,۰۰۰۰۰روز قبل
۱۱,۷۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۴۲۲ روز پیش

 

لینک منبع: قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ – نیوز

https://www.news.ir/344492/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%DB%B1%DB%B0-2/

خبر اقتصادی

قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ – نیوزبازتاب خبر news.ir

قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


اقتصاد نیوز :

بازار آزاد امروز شاهد ثبات قیمت یورو است که ۳۱,۵۷۴ (سی و یک هزار و پانصد و هفتاد و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت یورو امروز در بازار آزاد ثبات را نسبت به روز پیش تجربه کرد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۱,۵۷۴ (سی و یک هزار و پانصد و هفتاد و چهار ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۱,۵۷۴۰۰۱۰:۴۹
۳۱,۵۷۴۳۷۰.۱۱روز قبل
۳۱,۵۳۷۲۰۳۰.۶۴۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۱,۱۴۴,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و چهار هزار و نهصد ) تومان به ۱,۱۴۷,۷۸۵ (یک میلیون و یکصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۱۴۷,۷۸۵۲,۸۸۵۰.۲۵۱۱:۱۲
۱,۱۴۴,۹۰۰۱,۷۰۰۰.۱۴روز قبل
۱,۱۴۳,۲۰۰۹۰۰۰.۰۷۲ روز پیش

 

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۱,۷۰۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۴۳۱۱:۰۹
۱۱,۷۵۰,۰۰۰۰۰روز قبل
۱۱,۷۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۴۲۲ روز پیش

 


این مطلب برایم مفید است۰


نفر
این پست را پسندیده اند

لینک منبع: قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ – نیوز

https://www.news.ir/344485/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%DB%B1%DB%B0-%DB%B1%DB%B1/

خبر اقتصادی

قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱| سکه امامی ارزان شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت سکه امامی امروز در بازار کاهش یافت و نیم سکه و ربع سکه ثبات قیمت را تجربه کردند.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۱,۷۰۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۴۳۱۱:۰۹
۱۱,۷۵۰,۰۰۰۰۰روز قبل
۱۱,۷۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۴۲۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان ارزش گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۲۰۰,۰۰۰۰۰۱۱:۰۹
۶,۲۰۰,۰۰۰-۲۰,۰۰۰-۰.۳۳روز قبل
۶,۲۲۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۰.۳۲۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۴,۱۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۷۵۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و پنجاه) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۷۵۰-۱۰-۰.۰۴۱۱:۰۸
۲۵,۷۶۰۳۰۰.۱۱روز قبل
۲۵,۷۳۰۸۰۰.۳۱۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۱,۵۷۴ (سی و یک هزار و پانصد و هفتاد و چهار ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۱,۵۷۴۰۰۱۰:۴۹
۳۱,۵۷۴۳۷۰.۱۱روز قبل
۳۱,۵۳۷۲۰۳۰.۶۴۲ روز پیش

لینک منبع: قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱| سکه امامی ارزان شد – نیوز

https://www.news.ir/344475/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%E2%80%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86-12/

خبر اقتصادی

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱| کاهش قیمت – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در بازار آزاد در حالی کاهش یافت که یورو و پوند ثبات قیمت را تجربه کردند.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۷۵۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و پنجاه) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۷۵۰-۱۰-۰.۰۴۱۱:۰۸
۲۵,۷۶۰۳۰۰.۱۱روز قبل
۲۵,۷۳۰۸۰۰.۳۱۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۱ درصدی، از ۲۵,۳۴۲ (بیست و پنج هزار و سیصد و چهل و دو ) تومان به ۲۵,۳۴۵ (بیست و پنج هزار و سیصد و چهل و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۳۴۵۳۰.۰۱۱۱:۰۹
۲۵,۳۴۲۶۰.۰۲روز قبل
۲۵,۳۳۶۸۷۰.۳۴۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۱,۵۷۴ (سی و یک هزار و پانصد و هفتاد و چهار ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۱,۵۷۴۰۰۱۰:۴۹
۳۱,۵۷۴۳۷۰.۱۱روز قبل
۳۱,۵۳۷۲۰۳۰.۶۴۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳۴,۷۹۴ (سی و چهار هزار و هفتصد و نود و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۴,۷۹۴۰۰۱۰:۴۹
۳۴,۷۹۴۴۱۰.۱۱روز قبل
۳۴,۷۵۳۲۴۴۰.۷۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله)، امروز به ۷,۱۶۰ (هفت هزار و یکصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۱۶۰۵۸۰.۸۱۱۱:۱۰
۷,۱۰۲-۴۸-۰.۶۸روز قبل
۷,۱۵۰-۳۰-۰.۴۲۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۳,۵۰۰ (سه هزار و پانصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۲۰,۱۰۵ (بیست هزار و یکصد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش ۰.۴۹ درصدی، از ۲۰,۰۰۰ (بیست هزار) تومان به ۲۰,۱۰۰ (بیست هزار و یکصد ) تومان رسید.

لینک منبع: قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱| کاهش قیمت – نیوز

https://www.news.ir/344458/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%DB%B1%DB%B0-%DB%B1%DB%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4/

خبر اقتصادی

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱| طلا ۱۸ عیار گران شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت طلا امروز در بازار ایران و جهان روند صعودی را طی کرد.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۶ (یک هزار و هشتصد و نود و شش ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۸۹۶۱۷۰.۸۷۰۶:۰۰
۱,۸۸۰۰۰.۰۲روز قبل
۱,۸۷۹-۱۵-۰.۷۹۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۱,۱۴۴,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و چهار هزار و نهصد ) تومان به ۱,۱۴۷,۷۸۵ (یک میلیون و یکصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۱۴۷,۷۸۵۲,۸۸۵۰.۲۵۱۱:۱۲
۱,۱۴۴,۹۰۰۱,۷۰۰۰.۱۴روز قبل
۱,۱۴۳,۲۰۰۹۰۰۰.۰۷۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۰۸ درصدی، از ۴,۹۶۸,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار) تومان به ۴,۹۷۲,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۷۵۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و پنجاه) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۷۵۰-۱۰-۰.۰۴۱۱:۰۸
۲۵,۷۶۰۳۰۰.۱۱روز قبل
۲۵,۷۳۰۸۰۰.۳۱۲ روز پیش

لینک منبع: قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱| طلا ۱۸ عیار گران شد – نیوز

https://www.news.ir/344439/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%DB%B1%DB%B0-%DB%B1%DB%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DB%B1/

خبر اقتصادی

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱| دلار و سکه ارزان شدند – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، بازار امروز شاهد کاهش قیمت دلار و سکه نسبت به روز گذشته است، طلا اما افزایش قیمت را تجربه کرد.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۶ (یک هزار و هشتصد و نود و شش ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۸۹۶۱۷۰.۸۷۰۶:۰۰
۱,۸۸۰۰۰.۰۲روز قبل
۱,۸۷۹-۱۵-۰.۷۹۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۱,۱۴۴,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و چهار هزار و نهصد ) تومان به ۱,۱۴۷,۷۸۵ (یک میلیون و یکصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۱۴۷,۷۸۵۲,۸۸۵۰.۲۵۱۱:۱۲
۱,۱۴۴,۹۰۰۱,۷۰۰۰.۱۴روز قبل
۱,۱۴۳,۲۰۰۹۰۰۰.۰۷۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۰۸ درصدی، از ۴,۹۶۸,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار) تومان به ۴,۹۷۲,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۷۵۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و پنجاه) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۷۵۰-۱۰-۰.۰۴۱۱:۰۸
۲۵,۷۶۰۳۰۰.۱۱روز قبل
۲۵,۷۳۰۸۰۰.۳۱۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۱ درصدی، از ۲۵,۳۴۲ (بیست و پنج هزار و سیصد و چهل و دو ) تومان به ۲۵,۳۴۵ (بیست و پنج هزار و سیصد و چهل و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۳۴۵۳۰.۰۱۱۱:۰۹
۲۵,۳۴۲۶۰.۰۲روز قبل
۲۵,۳۳۶۸۷۰.۳۴۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۱,۵۷۴ (سی و یک هزار و پانصد و هفتاد و چهار ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۱,۵۷۴۰۰۱۰:۴۹
۳۱,۵۷۴۳۷۰.۱۱روز قبل
۳۱,۵۳۷۲۰۳۰.۶۴۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳۴,۷۹۴ (سی و چهار هزار و هفتصد و نود و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۴,۷۹۴۰۰۱۰:۴۹
۳۴,۷۹۴۴۱۰.۱۱روز قبل
۳۴,۷۵۳۲۴۴۰.۷۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله)، امروز به ۷,۱۶۰ (هفت هزار و یکصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۱۶۰۵۸۰.۸۱۱۱:۱۰
۷,۱۰۲-۴۸-۰.۶۸روز قبل
۷,۱۵۰-۳۰-۰.۴۲۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۳,۵۰۰ (سه هزار و پانصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۲۰,۱۰۵ (بیست هزار و یکصد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش ۰.۴۹ درصدی، از ۲۰,۰۰۰ (بیست هزار) تومان به ۲۰,۱۰۰ (بیست هزار و یکصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۱,۷۰۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۴۳۱۱:۰۹
۱۱,۷۵۰,۰۰۰۰۰روز قبل
۱۱,۷۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۴۲۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان ارزش گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۲۰۰,۰۰۰۰۰۱۱:۰۹
۶,۲۰۰,۰۰۰-۲۰,۰۰۰-۰.۳۳روز قبل
۶,۲۲۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۰.۳۲۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۴,۱۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

لینک منبع: نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱| دلار و سکه ارزان شدند – نیوز

https://www.news.ir/344426/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8-20/

خبر اقتصادی

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۵,۷۰۰(بیست و پنج هزار و هفتصد تومان) اعلام کرد.

نوشته قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ – نیوز

https://www.news.ir/344400/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B3%DB%B9-76/

خبر اقتصادی

شوک جدید به قیمت بازار خودرو/وزارت صمت بین آزادسازی قیمت خودرو بلاتکلیف است _ نیوزبازتاب خبر news.ir

شوک نرخ مصوب به بازار خودرو

شوک جدید به قیمت بازار خودرو

در حالی که سخنگوی دولت روز دوشنبه اعلام کرد طرح جامع خودرو (با محوریت تولید و قیمت) در حال آماده شدن در وزارت صنعت،معدن و تجارت است، رئیس شورای رقابت نیز همزمان خبر از تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ خبر داد .

 رئیس شورای رقابت اعلام کرد که   با آزادسازی قیمت  ۴۵ درصد قیمت خودروهای داخلی موافقت شده است  که بر اساس آن ؛ برای قیمت‌گذاری ۵۵ درصد خودرو‌ها از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد مابقی از زاستفاده خواهد شد.


>>>بیشتر بدانید…

شارژ خودروی برقی بدون دخالت راننده به وسیله ربات فولکس واگن+عکس

فرمول جدید قیمت گذاری خودرو مشخص شد+ جزئیات مهم

 


پایگاه اطلاع رسانی عصر خودرو - دوگانگی وزارت صنعت در قیمت گذاری خودرو

وزارت صمت بین آزادسازی قیمت خودرو بلاتکلیف است

بر اساس این گزارش با توجه به پیش دستی شورای رقابت، وزارت صمت هنوز  نسبت به آن  عکس العملی نشان نداده است .

سکوت وزیر صمت که در طول چند وقت اخیر بابت کیفیت خودرو داخلی بارها از واژه شرمندگی استفاده کرده است ،نشان میدهد وزارت صمت بین آزادسازی قیمت خودرو بلاتکلیف، نگران و به قولی سردرگم است .

اما سخنان رییس سازمان بازرسی کل کشوربر نگرانی مصرف کنندگان و فعالان بازار خودرو افزود.

منتظری گفت :نگرانیم فرمول جدید قیمت گذاری خودرو منجر به افزایش قیمت هم در این خودروها و هم در دیگر خودروها حتی خودروهای خارجی شود.

از سوی دیگر رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز اعلام کرد : نسخه شورای رقابت بازار خودرو را به هم ریخت و متاسفانه قیمت‌ها در بازار خودرو که  با کاهش ۳۰ درصدی در آبان، تقریبا به ثبات رسیده بود اما از دیروز، فروشندگان برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و قیمت‌ها در بازار افزایش یافته است.

با اخبار نیوز همراه باشید…

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=344392

لینک منبع: شوک جدید به قیمت بازار خودرو/وزارت صمت بین آزادسازی قیمت خودرو بلاتکلیف است _ نیوز

https://www.news.ir/344392/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88/

خبر اقتصادی

نزول دلاری ارزش سکه امامی – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، ارزش سکه در ۲۰ روز اخیر بیش از ۲۵ دلار کاهش پیدا کرده است. یک معامله گر در نوزدهمین روز آذرماه با یک سکه می توانست اقدام به خرید ۴۸۲ دلار کند. با این حال، دیروز فروش یک سکه معادل با ۴۵۶ دلار برای معامله گر به همراه داشت. کاهش ارزش دلاری سکه نشان می دهد که معامله گران از بازار فلز گران بهای داخلی به طور مشهودی عقب نشینی کردند.

حباب سکه هم این مساله را به خوبی نشان می دهد. دیروز فاصله قیمت بازاری سکه با ارزش ذاتی آن تا محدوده ۹/۲ درصدی پایین رفت. چنین نشانه هایی احتمال افت بیشتر سکه امامی را افزون می کنند.

با این حال، به احتمال زیاد، معامله گران به این نکته دقت دارند که سکه در حال حاضر بالای ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ارزش دارد، در نتیجه بازیگران این بازار به راحتی هم دست به فروش نخواهند زد، مگر اینکه دلار افت معناداری را تجربه کند.

برگشت سکه به کانال صعودی؟

دیروز سکه توانست حمایت ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی را حفظ کند و این موضوع بازار را تا حدی از سناریوی ریزش قیمت دور کرد. سکه اکنون در گام اول هدف ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی را پیش روی خود دارد و تنها در صورتی می تواند، انتظارات کاهشی را بار دیگر برای خود متصور ببیند که به زیر ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برود. شرایط بازار به گونه ای است که بیشتر معامله گران انتظار آخر هفته آرامی را برای فلز گران بهای داخلی دارند. با این حال، در صورت عبور سکه از محدوده ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، مرز ۱۲ میلیون تومانی یک بار دیگر مورد آزمون قرار خواهد گرفت. البته انتظارات میان مدت هم چنان کاهشی است و بیشتر معامله گران حاضر در بازار به دنبال کسب سودهای کوتاه مدت هستند.

78

جابه جایی قیمتی در معاملات شبانه

بازار جهانی طلا به لطف سقوط قیمت دلار افزایشی شد اما این افزایش به میزان نیست که بتواند تقاضا را به بازار سکه بیاورد انتظارات برای قیمت طلا بسیار بالاتر از سطوح کنونی است اما در معاملات شبانه سکه برخی تلاش داشتند با فاصله انداختن میان قیمت سکه و کف بازار فرصت جدیدی فراهم کنند. قیمت سکه در برخی معاملات پشت خطی در اواخرا دیشب به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. ایا این علامت می تواند زمینه برگشت قیمت را فراهم کند.

 

لینک منبع: نزول دلاری ارزش سکه امامی – نیوز

https://www.news.ir/344376/%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C/

خبر اقتصادی