۴۳ هزار واحد رشد در شاخص کل بورس در ۴ مرداد ۹۹ – نیوزبازتاب خبر news.ir

درباره ما

هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است.

لینک منبع: ۴۳ هزار واحد رشد در شاخص کل بورس در ۴ مرداد ۹۹ – نیوز

https://www.news.ir/124752/%DB%B4%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF/

خبر اقتصادی