۳ سبد پیشنهادی خرید سهام در امروز دوم شهریور+جدول – نیوزبازتاب خبر news.ir

سبدهای پیشنهادی نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار  با هدف تسهیل دسترسی عموم سرمایه‌گذاران منتشر می‌ شود.این نهادها برای بازه مختلف پیشنهاد خرید می دهند.سه نهاد دارای مجوز با تکیه بر وضعیت بنیادی شرکت ها،افزایش سرمایه ها و تعدیلاتی که قرار است در آینده اتفاق بیفتد پیشنهاد خرید سهم در بازه میان مدت داده اند.البته ارائه این پیشنهاد ها به معنای تایید آن نیست و صرفا با هدف تسهیل دسترسی است.

پیشنهاد بورس

 

 

لینک منبع: ۳ سبد پیشنهادی خرید سهام در امروز دوم شهریور+جدول – نیوز

https://www.news.ir/158958/%DB%B3-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87/

خبر اقتصادی