۱۰۰میلیون تومانی شدن قیمت پراید واقعیت دارد؟/ از شایعه تا واقعیت – نیوزبازتاب خبر news.ir

100میلیون تومانی شدن قیمت پراید واقعیت دارد؟/ از شایعه تا واقعیت

اقتصاد نیوز: امروز خبری مبنی بر رسیدن قیمت پراید به ۱۰۰میلیون تومان دست به دست شد که فعالان صنفی این حوزه اعلام کردند قیمت پراید در حال حاضر بین ۹۳تا ۹۵میلیون تومان است.

لینک منبع: ۱۰۰میلیون تومانی شدن قیمت پراید واقعیت دارد؟/ از شایعه تا واقعیت – نیوز

https://www.news.ir/139914/%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C/

خبر اقتصادی