یک نماینده: مردم دل به این مجلس نبندند – نیوزبازتاب خبر news.ir

یک نماینده: مردم دل به این مجلس نبندند

اقتصادنیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اختیارات مجلس باید به خودش باز گردد، گفت: مردم دل به این مجلس نبندند و اینگونه نیست که مشکلات اساسی در این مجلس حل شده و به آبادانی برسیم.

لینک منبع: یک نماینده: مردم دل به این مجلس نبندند – نیوز

https://www.news.ir/130390/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF/

خبر اقتصادی