گلوله‌های درگیری ارمنستان و آذربایجان در خاک ایران – نیوزبازتاب خبر news.ir

علی امیری راد با بیان این مطلب اظهار کرد: امروز شنبه، دوازدهم مهر ماه به دنبال تداوم درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از ساعت ۱۳ ظهر الی ۱۷ عصر بیش از ۱۰ گلوله‌ به اطراف روستاهای قلی بگلو و خلف بگلو در شهرستان خداآفرین اصابت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اصابت گلوله‌ها خسارت مالی و جانی نداشته است.

 

لینک منبع: گلوله‌های درگیری ارمنستان و آذربایجان در خاک ایران – نیوز

https://www.news.ir/213107/%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7/

خبر اقتصادی