گروگان‌گیری برای تماشای فیلم! – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: یک مرد مسلح ۱۳ نفر را در اوکراین به گروگان گرفت تا مردم این کشور را به تماشای فیلمی با روایت خواکین فینیکس مجبور کند؛ درخواستی که توسط رئیس‌جمهوری این کشور اجابت شد!

لینک منبع: گروگان‌گیری برای تماشای فیلم! – نیوز

https://www.news.ir/124527/%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85/

خبر اقتصادی