کسادی بازار سنتی کرمانشاه در اثر شیوع کرونا /گزارش تصویری – نیوزبازتاب خبر news.ir

بازار سنتی شهرکرمانشاه یکی از مراکز گردشگری استان است که در کنار آن بیشتر مردم وسایل مورد نیاز خود را از این بازار تهیه می کنند.

بازار سنتی شهر کرمانشاه یکی از مراکز گردشگری استان است که در کنار آن بیشتر مردم وسایل مورد نیاز خود را از این بازار تهیه می کنند.با شیوع ویروس کرونا و اعلام وضعیت قرمز، صنعت گردشگری دچار افت شدید شده و از طرف دیگر کاسبهای این بازار از کسادی فروش گلایه مند هستند.

 کد خبر:
۹۸۴۵۹۳

لینک منبع: کسادی بازار سنتی کرمانشاه در اثر شیوع کرونا /گزارش تصویری – نیوز

https://www.news.ir/135638/%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9/

خبر اقتصادی