کدام شغل‌ها در ایران از کرونا جان سالم به در بردند؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

کدام شغل‌ها در ایران از کرونا جان سالم به در بردند؟

اقتصادنیوز: اتاق بازرگانی تهران در در جدیدترین گزارش خود به بررسی شغل‌هایی پرداخته که از کرونا بیشترین آسیب را دیده‌اند یا بنا به ماهیت خود، چندان در زمان شیوع این ویروس با مشکل و محدودیت مواجه نشده‌اند.

لینک منبع: کدام شغل‌ها در ایران از کرونا جان سالم به در بردند؟ – نیوز

https://www.news.ir/124299/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%BA%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85/

خبر اقتصادی