کاهش سقف پرداخت نقدی بانک‌ها به یک‌سوم +سند – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز؛ بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید به بانکها و موسسات اعتباری، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.

سقف مقرر در اردیبهشت سال جاری به استناد آیین‌نامه برگزاری مناقصات، چهل و پنج میلیون تومان تعیین شده بود.

بانک مرکزی

این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ شده است.

بر اساس پیگیری‌های اقتصادنیوز برابر استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی، جابه‌جایی ارقام بیش از ۱۰ هزار دلار منوط به خوداظهاری درباره منشأ آن است.

در سیستم بانکی ایران نیز پیشتر در راستای هماهنگی مقررات بین‌المللی، افراد برای واریز پول نقد بیش از ۱۵ میلیون تومان می‌بایست فرم خوداظهاری درباره منشأ وجه نقد را تکمیل می‌کردند.

در اردیبهشت‌ماه سال جاری به استناد آیین‌نامه برگزاری مناقصات، سقف مقرر مبلغ ۴۵ میلیون‌تومان تعیین شد.

اما با نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی، واریز ارقام بیش از ۱۵ میلیون تومان منوط به تکمیل فرم خوداظهاری شامل پاسخ به دو پرسش است:

یکم، «منشأ» پول و دوم اینکه وجه نقد «بابت» چه کاری واریز می‌شود.

خبر در حال تکمیل است …

لینک منبع: کاهش سقف پرداخت نقدی بانک‌ها به یک‌سوم +سند – نیوز

https://www.news.ir/127613/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D9%88/

خبر اقتصادی