کاهش ارزش پرتفوی سهام عدالت – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز: ارزش روز پرتفوی سهام عدالت در ابتدای هفته برای مشمولان با دارایی ۵۰۰ هزار تومان در سطح ۱۹ میلیون تومان بود.روز یک شنبه ارزش این پرتفوی کمی کاهش یافت.

 

BE7AFF73-3B2C-4C49-9B11-6D3A60BA8192

 

لینک منبع: کاهش ارزش پرتفوی سهام عدالت – نیوز

https://www.news.ir/135085/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA/

خبر اقتصادی