کارمزد بانکی افزایش یافت – نیوزبازتاب خبر news.ir

کارمزد بانکی افزایش یافت

با نظر بانک مرکزی میزان جدید کارمزد انتقال پول بین بانکی (کارت به کارت) مشخص شد.

به گزارش ایلنا، با نظر بانک مرکزی میزان جدید کارمزد انتقال پول بین بانکی (کارت به کارت) مشخص شد.از این پس انتقال یک میلیون تومان پول ۶۰۰ تومان و به ازای هر یک میلیون اضافه ۲۴۰ تومان بیشتر باید کارمزد پرداخت کرد.

این تغییرات از اول آذرماه اجرا خواهد شد.

لینک منبع: کارمزد بانکی افزایش یافت – نیوز

https://www.news.ir/245684/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA/

خبر اقتصادی