چند میلیون‌ نفر برای برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزاری اقتصادنیوزبر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ۶ روز (از شنبه ۴ مرداد تا پنجشنبه ۹ مرداد) بالغ بر ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار مستأجر برای دریافت وام مرابحه کالا و خدمات ثبت‌نام کرده‌اند.

مسئولان وزارت راه اعلام کرده‌اند که به حدود یک میلیون نفر وام مرابحه کالا وخدمات پرداخت خواهد شد. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای حمایت از مستأجران در نظر گرفته شده است.

قرار است در تهران ۵۰ میلیون،‌کلانهشرها ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان به مستأجران واجد شرایط دارای قرارداد معتبر پرداخت شود. سود این وام ۱۳ درصد است و مستأجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار تومان،‌ کلانشهرها ۳۲۰ هزار و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.

لینک منبع: چند میلیون‌ نفر برای برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند؟ – نیوز

https://www.news.ir/132269/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88/

خبر اقتصادی