چرا حجم زیادی کالای وارداتی در مناطق آزاد دپو شده است؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

چرا حجم زیادی کالای وارداتی در مناطق آزاد دپو شده است؟


اقتصادنیوز :

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت گفت که فهرست اقلام قابل ورود و سهمیه ارزی کالاهای مسافری مناطق آزاد تجاری صنعتی در کارگروه ذیربط تعیین و تایید شده، اما با توجه به شرایط ارزی و لزوم صیانت از منابع محدود تامیین آن، ضروری است نظر بانک مرکزی قبل از ابلاغ اخذ شود تا در هنگام اجرا دچار مشکل تامیین نشویم.

لینک منبع: چرا حجم زیادی کالای وارداتی در مناطق آزاد دپو شده است؟ – نیوز

https://www.news.ir/139186/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2/

خبر اقتصادی