چراغ سبز بازار بورس روشن شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش افکارنیوز،

امروز  شنبه (۱۰ آبان ماه)  شاخص کل بورس  با رشد ۲۱ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۳۰۹ هزار  واحدی شد.

امروز نماد‌های فولاد، فملی، کگل، خودرو، وبملت، تاپیکو و حکشتی بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

 

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نمادقیمت پایانیتاثیر
فولاد۱۲,۹۸۰

۲۹۶۹٫۶۹

فملی۲۱,۴۹۰

۲۴۲۸٫۰۱

کگل۱۵,۱۷۰

۱۱۷۴٫۶۲

خودرو۳,۲۹۰

۱۱۱۱٫۲۵

وبملت۴,۷۹۰

۱۰۸۹٫۵۹

تاپیکو۱۵,۵۰۰

۸۷۹٫۲۵

حکشتی۲۸,۸۵۰

(۸۵۶٫۶۴)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس  با رشد ۱۴۲  واحدی وارد کانال ۱۶ هزار و ۲۶۷  واحدی شد.

نمادقیمت پایانیتاثیر
آریا۱۶۱,۴۳۹

۴۳٫۳۲

دی۴۹,۹۳۴

(۲۵٫۱)

وسپهر۱۲,۳۶۴

۲۲٫۲۵

ذوب۴,۶۸۳

۲۰٫۳۸

زاگرس۱۵۶,۸۶۴

۱۵٫۰۵

ارفع۱۲,۷۵۴

۱۰٫۸

ومهان۱۴,۴۲۸

۹٫۶۷

لینک منبع: چراغ سبز بازار بورس روشن شد – نیوز

https://www.news.ir/246577/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF/

خبر اقتصادی