پیش بینی فنی از شاخص هم وزن بورس – نیوزبازتاب خبر news.ir

پیش بینی فنی از شاخص هم وزن بورس


اقتصاد نیوز :

پیش بینی های فنی از وضعیت شاخص هم وزن نشان می دهد که منطقه ۴۵۰ هزار محدوده قیمتی مهمی برای این شاخص است و اگر این سطح شکسته شود امکان افت تا محدوده ۳۷۵ هزار واحد وجود دارد.

لینک منبع: پیش بینی فنی از شاخص هم وزن بورس – نیوز

https://www.news.ir/161436/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/

خبر اقتصادی