پیش‌بینی ۸ تحلیل‎گر از وضعیت امروز بورس تهران + جدول – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: اکثریت چهره‌هایی که در نظرخواهی درباره وضعیت امروز بورس تهران شرکت کرده‎اند؛ پیش‌بینی می‌کنندکه شاخص بورس امروزهم ریزشی باشد.

لینک منبع: پیش‌بینی ۸ تحلیل‎گر از وضعیت امروز بورس تهران + جدول – نیوز

https://www.news.ir/239606/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B8-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%E2%80%8E%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%88/

خبر اقتصادی