پیش‌بینی بازار مسکن در مهرماه – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، اتاق تعاون ایران، دوازدهمین گزارش شامخ مسکن مربوط به وضعیت شاخص‌های مهم بازار مسکن در شهریورماه را منتشر کرد. در این گزارش از یک سو وضعیت پارامترهای مهم و اثرگذار بر روند بازار ساخت وساز در ماه گذشته و از سوی دیگر نگرش فعالان ساختمانی-مدیران خرید ۱۰۰ شرکت ساختمانی- در خصوص روند آتی بازار مورد بررسی قرار گرفته است.

براساس این گزارش، عدد شامخ کل با ۵٫ ۴ درصد کاهش به ۵٫ ۵۰ رسیده است. کاهش عدد شامخ کل نشان دهنده کاهش بهبود وضعیت ساختمان در شهریورماه نسبت به ماه قبل از آن است. همینطور شاخص میزان سفارشات جدید، میزان بکارگیری نیروی انسانی و همینطور میزان خرید مواد اولیه، در مقایسه با مردادماه، روند کاهشی داشته است.

علاوه بر این مطابق با نتایج این نظرسنجی، سرعت انجام سفارشات نسبت به ماه قبل کمی افزایش یافته است.

دو شاخص قیمت خرید مواد اولیه-مصالح ساختمانی- و قیمت محصولات تولید با رشد قابل توجهی به ماه گذشته(مرداد) نیز همراه بوده است.

تنها پارامتری که براساس آن نگرش فعالان ساختمانی در مورد روند آتی بازار مورد بررسی قرار می گیرد؛ شاخص انتظارات تولید در ماه آینده است که در این ماه با عدد ۳۶ مشخص شده است. با توجه به کاهش حدود ۳۱درصدی این شاخص می‌توان گفت میزان نگرانی و دغدغه سازنده ها نسبت به وضعیت بخش ساختمان در مهرماه نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرده است.

لینک منبع: پیش‌بینی بازار مسکن در مهرماه – نیوز

https://www.news.ir/214928/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87/

خبر اقتصادی