پیام رئیس جمهور در پی حادثه انفجار بزرگ در بیروت – نیوزبازتاب خبر news.ir

پیام رئیس جمهور در پی حادثه انفجار بزرگ در بیروت


اقتصاد نیوز :

رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به همتای لبنانی خود از حادثه ناگوار انفجار مهیب در بندر شهر بیروت و جان باختن و مجروح شدن جمعی از شهروندان آن کشور ابراز تاثر کرد.

لینک منبع: پیام رئیس جمهور در پی حادثه انفجار بزرگ در بیروت – نیوز

https://www.news.ir/138091/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/

خبر اقتصادی