پرسودترین سهام بورس امروز کدام بودند؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

پرسودترین سهام بورس امروز کدام بودند؟


اقتصاد نیوز :

امروز سهامداران شرکت‌های درخشان تهران، موتورسازان تراکتورسازی ایران و داروسازی فارابی در بورس و معامله‌گران شرکت‌های صنایع چوب خزر کاسپین، صنعتی روی زنگان و سرمایه‌گذاری مالی سپهر در فرابورس بیشترین سود را کسب کردند.

لینک منبع: پرسودترین سهام بورس امروز کدام بودند؟ – نیوز

https://www.news.ir/355518/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F/

خبر اقتصادی