پایان سبز بورس/ افزایش ۴۲ هزار واحدی شاخص کل – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، شاخص کل بورس تهران که در ساعات ابتدایی معاملات صعودی چشم گیر داشت در  پایان معاملات با رشد ۴۲ هزار واحدی(معادل ۲/۸ درصد افزایش) در ارتفاع یک میلیون و ۵۴۶ هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۳ هزار واحدی ۴۰۰ هزار و ۶۷۹ واحد( معادل ۰/۷ درصد افزایش) را ثبت کرد. شاخص کل فرابورس نیز به ۱۷ هزار و ۹۵۴ واحد رسید.

«فملی»، «فولاد» و «فارس »سه نماد با بیشترین اثر مثبت بر شاخص بورس بودند.

ارزش و حجم معاملات بورس و فرابورس

ارزش معاملات بورس ۶,۹۳۷ میلیارد تومان و حجم معاملات آن به ۶٫۸ میلیارد سهم و ارزش معاملات فرابورس نیز  ۳,۸۴۲ میلیارد تومان و حجم معاملات آن به ۱٫۹ میلیارد سهم رسید.

بورس7

لینک منبع: پایان سبز بورس/ افزایش ۴۲ هزار واحدی شاخص کل – نیوز

https://www.news.ir/212600/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE/

خبر اقتصادی