پاسخ جمهوری اسلامی به عضو خبرگان: بیماری کرونا از اموری است که کارشناسی آن ارتباطی به روحانیت ندارد – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت:دو سخن غیر مستند و فاقد دلیل در این روزها از دو شخص مطرح در عالَم “سیاست” و عالَم “خطابه” در فضای مجازی دیده شد که جای بررسی و تامل دارد.

لینک منبع: پاسخ جمهوری اسلامی به عضو خبرگان: بیماری کرونا از اموری است که کارشناسی آن ارتباطی به روحانیت ندارد – نیوز

https://www.news.ir/124620/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/

خبر اقتصادی