وقتی خود وزارت بهداشت قوانین کرونایی را زیر پا می گذارد – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: کاربران فضای مجازی با انتشار عکسی از کیانوش جهانپور سخنگوی سابق وزارت بهداشت و رییس فعلی اداره روابط عمومی این وزارتخانه از او به جهت سفر در ایام کرونا انتقاد کرده اند.

لینک منبع: وقتی خود وزارت بهداشت قوانین کرونایی را زیر پا می گذارد – نیوز

https://www.news.ir/136201/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1/

خبر اقتصادی