وعده جهانگیری برای مهار گرانی در روزهای آینده – نیوزبازتاب خبر news.ir

وعده جهانگیری برای مهار گرانی در روزهای آینده


اقتصاد نیوز :

معاون اول رییس جمهوری در پیام توییتری نوشت: امروز به دستور رییس جمهور محترم به علت گرانی تخم مرغ جلسه ای را برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط برگزار و تصمیمات لازم را گرفتیم که امیدوارم آثار مثبت آن در روزهای آینده روشن شود.

لینک منبع: وعده جهانگیری برای مهار گرانی در روزهای آینده – نیوز

https://www.news.ir/191050/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7/

خبر اقتصادی