وعده بایدن به مسلمانان آمریکا – نیوزبازتاب خبر news.ir

وعده بایدن به مسلمانان آمریکا

اقتصادنیوز: جو بایدن وعده داد؛ در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر، در نخستین روز ریاست جمهوری‌اش دستور اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر منع ورود اتباع چند کشور مسلمان به آمریکا را لغو خواهد کرد.

لینک منبع: وعده بایدن به مسلمانان آمریکا – نیوز

https://www.news.ir/120424/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/

خبر اقتصادی