وزیر روحانی: قیمت ارز را که شنیدم زدم توی سرم +فیلم – نیوزبازتاب خبر news.ir

محمدرضا نعمت زاد گفت: اگر یک روز خلق الساعه می‌گویم ارز ۴۲۰۰ تومان است، اشتباه است. من این مطلب را به آقای رئیس جمهور نوشتم.

به گزارش اقتصادنیوز، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم که مهمان برنامه دستخط بود، گفت: وقتی تحریم وجود دارد، یعنی شرایط غیرعادی است. در این شرایط مدیریتی نیاز است که بتواند در شرایط غیرعادی مدیریت کند. خدای ناکرده اگر آنطور نشود بخشی به داخل برمی‌گردد. اگر یک روز خلق الساعه می‌گویم ارز ۴۲۰۰ تومان است، اشتباه است. من این مطلب را به آقای رئیس جمهور نوشتم.

وی گفت: اردیبهشت ۱۳۹۷ بود. تا آخر سال ۱۳۹۶ هم خوب بود. یک ارز دولتی و یک ارز آزاد داشتیم. من پای تلویزیون بودم که این را شنیدم و باور کنید، بر سر خودم زدم و گفتم این باعث می شود ارز گران شود، باعث می‌شود بروکراسی ایجاد شود. فکر کردند ترامپ چوب را برداشته بر سر ما بزند، ما زودتر به مقابله آن برویم. من ۳-۲ تا از وزرا گفتم در کابینه بودند مگر خواب بودید؟

لینک منبع: وزیر روحانی: قیمت ارز را که شنیدم زدم توی سرم +فیلم – نیوز

https://www.news.ir/132482/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88/

خبر اقتصادی