ورود رمدسیویر به نسخه‌های ضدکرونای ایران – نیوزبازتاب خبر news.ir

بر اساس این نامه، داروی رمدسیویر ۱۰۰ میلی گرم با شکل INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION و همچنین به شکل INJECTION, CONCENTRATE SOLUTION FOR INFUSION به فهرست دارویی کشور وارد شده است.

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز در حساب توییتر خود در این زمینه نوشت: رمدسیویر وارد فهرست دارویی ایران شد و تولید داخلی آن نیز کلید خورد.

به گزارش ایرنا، هفته گذشته وزیر بهداشت درباره رمدسیویر گفته بود: این دارو به اندازه کافی در کشور توزیع شده و هفته آینده اولین تولید ملی این دارو عرضه خواهد شد و مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

لینک منبع: ورود رمدسیویر به نسخه‌های ضدکرونای ایران – نیوز

https://www.news.ir/117958/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C/

خبر اقتصادی