واکنش تند وزارت امور خارجه به اقدام دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس – نیوزبازتاب خبر news.ir

واکنش تند وزارت امور خارجه به اقدام دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس

اقتصاد نیوز: سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: بیانیه غیرمسئولانه دبیرکل شورای ورشکسته خلیج فارس در حالی به صورت یکجانبه و دیکته شده صادر می‌شود که برخی اعضای آن شورا از بزرگترین خریداران تسلیحات هستند.

لینک منبع: واکنش تند وزارت امور خارجه به اقدام دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس – نیوز

https://www.news.ir/143124/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A8%DB%8C/

خبر اقتصادی