هشدار یک دیپلمات ایرانی به مردم؛ کاری نکنید که چین از توافق ۲۵ ساله کنار بکشد! – نیوزبازتاب خبر news.ir

هشدار یک دیپلمات ایرانی به مردم؛ کاری نکنید که چین از توافق 25 ساله کنار بکشد!

اقتصادنیوز: مهدی صفری سفیر پیشین ایران در چین در پاسخ به این سوال که«آیا ممکن است چین از توافق۲۵ساله با ایران کنار بکشد» به روزنامه اعتماد گفت: چینی‌ها از تبلیغات و فضاسازی‌های غربی نگرانی ندارند، چون عادت دارند و انتظارش را هم دارند. اما متاسفانه برخی صداها از درون کشور بلند می‌شود که در جهت فضاسازی غربی است.

لینک منبع: هشدار یک دیپلمات ایرانی به مردم؛ کاری نکنید که چین از توافق ۲۵ ساله کنار بکشد! – نیوز

https://www.news.ir/120464/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%9B-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86/

خبر اقتصادی