هشدار| مصرق برق در ده استان به وضعیت قرمز رسید – نیوزبازتاب خبر news.ir

هموطنان ساکن در مناطق یاد شده می‌توانند با کاهش تنها ۱۰ درصدی مصرف برق خود، به وضعیت سبز مصرف بازگردند و امکان بهره مندی همه مردم به ویژه هموطنان ساکن در مناطق جنوبی، از برق را که با گرمای شدیدی روبه رو هستند و نیاز به استفاده مداوم از وسایل خنک کننده دارند، فراهم کنند.

همچنین این گزارش حاکی از آن است که استان‌های خراسان رضوی، جنوبی یزد، سمنان، تهران، هرمزگان، بوشهر، لرستان و کلانشهرهای مشهد، تهران، اصفهان، شیراز واهواز در محدوده زرد مصرفی قرار دارد.

برپایه این گزارش، هموطنان ساکن در این مناطق نیز می‌توانند تنها با کاهش ۵ درصدی مصرف برق خود، در بازگشت به وضعیت سبز تأثیری فوری داشته باشند.

این گزارش حاکی از آن است که همه هموطنان با تنظیم درجه کولرهای گازی روی عدد ۲۴ و استفاده از دور کند در کولرهای آبی است می‌توانند در کاهش مصرف برق و کمک به کاهش هزینه قبض خود تأثیر بسزایی داشته باشند. همچنین استفاده نکردن از وسایل پرمصرف مانند ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی، اتو و جاروبرقی در ساعات اوج مصرف (پیک) شبکه، از دیگر راهکارهای کاهش مصرف برق به شمار می‌رود.

لینک منبع: هشدار| مصرق برق در ده استان به وضعیت قرمز رسید – نیوز

https://www.news.ir/125563/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85/

خبر اقتصادی