نگرانی نانسی پلوسی از دخالت چین و روسیه در انتخابات آمریکا – نیوزبازتاب خبر news.ir

نگرانی نانسی پلوسی از دخالت چین و روسیه در انتخابات آمریکا


اقتصاد نیوز :

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نظر جمهوریخواهان مبنی بر اینکه چین تهدید شماره یک علیه روند انتخاباتی ۲۰۲۰ است را زیر سوال برد و مدعی شد که نباید از روس‌ها غافل شد.

لینک منبع: نگرانی نانسی پلوسی از دخالت چین و روسیه در انتخابات آمریکا – نیوز

https://www.news.ir/143462/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/

خبر اقتصادی