نوجوان کم توان ذهنی از رویای پلیس شدن به فرماندهی پلیس تهران رسید ! – نیوزبازتاب خبر news.ir

علی که آرزوی رئیس پلیس شدن داشت توسط مددکاران پویش شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی به آرزوی خود رسید. با استقبال سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران از علی ، او به آرزوی پلیس شدنش رسید و به صورت افتخاری به جای فرمانده رئیس پلیس تهران نشست .

تحقق رویای پلیس شدن نوجوان کم توان ذهنی به مدد پویش نذر آرزوها !

 

پویش نذر آرزوها در گام نخست نوجوان کم توان ذهنی را به آرزویی دست نیافتنی رساند !

 

پویش نذر آرزوها که به تازگی فعالیت انسان دوستانه خود را آغاز کرده است و درصدد است تفاوت های کودکان بیمار را با دیگران از میان بردارد ا

 

پویش نذر آرزوها در گام نخست به آرزوی نوجوان کم توان ذهنی به نام علی پرداخته است !

 

علی که آرزوی رئیس پلیس شدن داشت توسط مددکاران پویش شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی به آرزوی خود رسید. با استقبال سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران از علی ، او به آرزوی پلیس شدنش رسید و به صورت افتخاری به جای فرمانده رئیس پلیس تهران نشست !

 

پویش نذر آرزوها قسمت نخست مجموعه خود را در قالب مستندی کوتاه به نام رئیس پلیس به تهیه کنندگی علی مهرآور و کارگردانی محسن عبدی تولید کرده است و در حال تهیه قسمت های بعدی مجموعه نذر آرزو هاست !

 

همچنین صابر خراسانی در قسمت نخست ، علی را تا اتاق فرماندهی پلیس تهران همراهی می کند و سفیر نذر آرزوها در این قسمت بوده است.

 

پویش نذر آرزوها با قصه های متفاوت در آینده نزدیک به دنبال برداشتن تفاوت هاست.

 

 

حجم ویدئو: ۱۹٫۰۸M
|
زمان ویدئو: ۰۰:۰۲:۰۵

لینک منبع: نوجوان کم توان ذهنی از رویای پلیس شدن به فرماندهی پلیس تهران رسید ! – نیوز

https://www.news.ir/243588/%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87/

خبر اقتصادی