نمودار نوسانات امروز قیمت سکه در بازار پایتخت؛ سکه روی شیب نزولی – نیوزبازتاب خبر news.ir

نمودار نوسانات امروز قیمت سکه در بازار پایتخت؛ سکه روی شیب نزولی

اقتصادنیوز: سکه بهار آزادی از ابتدای مردادماه عمدتا در کانال ۱۱ میلیون تومانی نوسان کرده است و توان بالا رفتن از محدوده ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی را نیز از خود نشان نداده است.

لینک منبع: نمودار نوسانات امروز قیمت سکه در بازار پایتخت؛ سکه روی شیب نزولی – نیوز

https://www.news.ir/136052/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/

خبر اقتصادی