نمودار تغییرات قیمتی طلا وسکه در بازار امروز تهران – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز سکه تمام بهار آزادی امروز در ابتدای ساعت کاری بازار ۱۱ میلیون وهفتاد و۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.در ساعت ۱۷ امروز نیز به با حدود ۵۰ هزار تومان افزایش به رقم یازده میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید.

Untitled-10

Untitled-11

لینک منبع: نمودار تغییرات قیمتی طلا وسکه در بازار امروز تهران – نیوز

https://www.news.ir/130333/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/

خبر اقتصادی