نمای پایانی کار بازار سهام در ۱۰ آذر ۹۹ – نیوزبازتاب خبر news.ir

در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با رشد ۳۸هزار و ۶۶۰واحدی(۲.۷درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۷هزار واحدی قرار گرفت.

نوشته نمای پایانی کار بازار سهام در ۱۰ آذر ۹۹ اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: نمای پایانی کار بازار سهام در ۱۰ آذر ۹۹ – نیوز

https://www.news.ir/300429/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B9%DB%B9/

خبر اقتصادی