نمای پایانی کار بازار سرمایه در ۳ آذر ۹۹ /عکس – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش افکارنیوز،

در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با رشد ۱۶هزار و ۶۹۰واحدی شاخص کل(۱.۲درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۳۸۴هزار واحدی قرار گرفت.

لینک منبع: نمای پایانی کار بازار سرمایه در ۳ آذر ۹۹ /عکس – نیوز

https://www.news.ir/287990/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B9%DB%B9/

خبر اقتصادی