نمای پایانی کار امروز بازار سهام در ۲ آذر ۹۹ /عکس – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش افکارنیوز،

در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با افت هفت هزار و ۶۹۰ واحدی (۰.۶درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۳۵۸هزار واحدی قرار گرفت.

 

لینک منبع: نمای پایانی کار امروز بازار سهام در ۲ آذر ۹۹ /عکس – نیوز

https://www.news.ir/285748/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%A2%D8%B0/

خبر اقتصادی