نمادهای پر بازده بورس در هفته یخی – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصاد نیوز، در آخرین روز معاملاتی هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در رقم یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحد ایستاد که نسبت به روز مشابه هفته پیشین ۹٫۵ درصد کاهش داشته است. در واقع شاخص کل درهفته اخیر، در مقایسه با چهارشنبه هفته پیش، ۱۴۹ هزار واحد پایین آمده است.

میانگین هفتگی ارزش معاملات بورس

کاهش میانگین هفتگی ارزش معاملات کل و خرد بورس

در هفته چهارم مهرماه، میانگین ارزش معاملات بازار ۸ هزار و ۹۶۲ میلیارد تومان برآورد شداین رقم در مقایسه با میانگین هفته قبل کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. مقایسه دو رقم نشان می دهد در پایان ماه مهر و در مقایسه با هفته کاری ماقبل میانگینارزش معاملات بازار  ۴۴ درصد کاهش داشته است. همچنین میانگین ارزش معاملات خرد هفته ۶ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین ۵۰ درصد کمتر است. این رقم پایین ترین میزان از هفته اول فروردین است و با توجه به اینکه هفته اول کاری بورس در فروردین مصادف با عید نوروز بوده، این میزان معامله را می توان کف ارزش معاملات در سال جاری توصیف کرد.ارزش معاملات علاوه بر این که یکی از نشانه رونق بازار سهام می تواند باشد بیانگر قدرت نقدشوندگی در بورس نیز است. وقتی ارزش معاملات پایین می آید می توان تفسیر کرد که قدرت نقد شوندگی در این بازار در حال تضعیف است.

میانگین هفتگی معاملات خرد

رشد ۱۵۶ درصدی صف‌های فروش

در آخرین روز معاملاتی هفته که شاخص کل ۷ هزار واحد ریزش کرد، ارزش صف‌های فروش ۲ هزار و ۲۳۱ میلیارد تومان بود. بالاترین رقم ارزش صف‌های فروش به روز دوشنبه برمی‌گردد که رقمی معادل ۷ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان بود. همچنین در روز چهارشنبه، ارزش صف‌های خرید بازار ۴۹۷ میلیارد تومان بود که بالاترین رقم هفته بود.

میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش بازار در هفته چهارم مهرماه نسبت به هفته سوم مهرماه افزایش ۱۵۶ درصدی داشت. میانگین ارزش صف‌های فروش هفته اخیر ۴ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان بود. همچنین میانگین ارزش صف‌های خرید بورس در هفته آخر مهر ماه ۳۸۵ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته سوم ماه ۷۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

میانگین هفتگی صف های فروش

میانگین هفتگی صف های خرید 

خروج پول‌های حقیقی

در تمام روزهای هفته اخیر، بورس با خروج پول‌های حقیقی مواجه بود. بیشترین رقم خروج پول حقیقی به روز دوشنبه برمی‌گردد که ارزش آن هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان بود و شاخص کل در این روز ۵۱ هزار واحد ریزش کرد. به طور میانگین ۸۲۷ میلیارد تومان پول حقیقی در آخرین هفته مهرماه از بورس خارج شد.

میانگین هفتگی خروج پول حقیقی

بیشترین بازدهی هفته

در هفته چهارم مهرماه، بیشترین بازدهی به نماد شاروم (پتروشیمی ارومیه) اختصاص داشت که ۲۱٫۵۴ درصد بازدهی داشته است. پس از شاروم، نماد ختور (رادیاتور ایران) بیشترین بازدهی را در هفته گذشته داشته است. بازدهی ختور ۱۹٫۲۴ درصد بوده است. نماد تپولا (مهندسی مرآت پولاد) با ۱۲٫۹۵ درصد در رتبه سوم قرار دارد. نماد کترام (تولیدی کاشی تکسرام) با ۱۲٫۴۸ درصد در رتبه چهارم قرار دارد و پس از آن، نماد لسرما (صنایع سرما آفرین ایران) با ۱۲٫۲ درصد در رتبه چهرام بازدهی هفتگی قرار دارد.  

کمترین بازدهی هفته

کمترین بازدهی هفته به نماد حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) اختصاص دارد که بازدهی آن در هفته گذشته ۱۸٫۲- درصد است. نماد پارسان (گسترش نفت و گاز پارسیان) با ۱۷٫۴۷- درصد در رده دوم کمترین بازدهی هفته آخر مهرماه قرار دارد. تاپیکو (سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین) با ۱۷٫۲۶- درصد رتبه سوم کمترین بازدهی را دارد و رتبه‌های چهارم و پنجم به دو نماد پالایشی تعلق دارد، شبندر (پالایش نفت بندرعباس)  ۱۵٫۴۸- درصد بازدهی داشته است و شتران (پالایش نفت تهران) با ۱۷٫۰۵- درصد بازدهی در رتبه پنجم کمترین بازدهی هفته قرار دارد.

 

 

 

لینک منبع: نمادهای پر بازده بورس در هفته یخی – نیوز

https://www.news.ir/235063/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D8%AE%DB%8C/

خبر اقتصادی