نقدینگی از مرز ۲۶۵۷هزار میلیارد تومان گذشت – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش افکارنیوز،

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۶ هزار و ۵۷۱٫۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل ۳۴٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۵٫۱ درصد بوده است.

 

لینک منبع: نقدینگی از مرز ۲۶۵۷هزار میلیارد تومان گذشت – نیوز

https://www.news.ir/127263/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B6%DB%B5%DB%B7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86/

خبر اقتصادی