نظر رئیس اقلیم کردستان عراق درباره ایران – نیوزبازتاب خبر news.ir

نظر رئیس اقلیم کردستان عراق درباره ایران

اقتصادنیوز: رئیس اقلیم کردستان عراق در کنفرانس مطبوعاتی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اربیل گفت که ایران همسایه مهم عراق، اقلیم کردستان و قدرت منطقه‌ای است.

لینک منبع: نظر رئیس اقلیم کردستان عراق درباره ایران – نیوز

https://www.news.ir/119080/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1/

خبر اقتصادی