نسخه بشار اسد برای مدیریت بهتر جهان – نیوزبازتاب خبر news.ir

نسخه بشار اسد برای مدیریت بهتر جهان

بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه با اشاره به اینکه جهان امروز با قانون جنگل اداره می‌شود، دلیل این وضعیت را از میان رفتن توازن قوا در روابط بین‌الملل دانست و خواستار مداخله نظامی روسیه برای ایجاد توازن فقدرت در سطح جهانی شد.

لینک منبع: نسخه بشار اسد برای مدیریت بهتر جهان – نیوز

https://www.news.ir/211730/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/

خبر اقتصادی