نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵| قیمت‌ها کاهش یافت.بازتاب خبر news.ir

به گزارش نیوز، معاملات امروز در حالی آغاز شد که عمده قیمت‌ها نسبت به روز گذشته افت قیمت را تجربه کردند.و نرخ ارز دلار پایین امد.نرخ ارز دلار سکه

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۷ (یک هزار و هشتصد و چهل و هفت ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۸۴۷-۰.۳۸۰۶:۰۰
۱,۸۵۴۹۰.۵روز قبل
۱,۸۴۵۱۱۰.۶۱۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و در بازار امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۹۳۰۰ تومان کاهش، ۱,۰۶۹,۸۰۰ (یک میلیون و شصت و نه هزار و هشتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۶۹,۸۰۰-۹,۳۰۰-۰.۸۷۱۱:۱۳
۱,۰۷۹,۱۰۰-۱۸,۹۰۰-۱.۷۶روز قبل
۱,۰۹۸,۰۰۰-۳,۷۰۰-۰.۳۴۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۹۴ درصدی، از ۴,۶۷۷,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار) تومان به ۴,۶۳۳,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و سی و سه هزار) تومان رسید.نرخ ارز دلار

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۲۰۰ (بیست و چهار هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۲۰۰-۲۶۰-۱.۰۸۱۱:۰۹
۲۴,۴۶۰-۴۴۰-۱.۸روز قبل
۲۴,۹۰۰۱۰۰۰.۴۲ روز پیش

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۰۶ درصدی، از ۲۴,۰۳۱ (بیست و چهار هزار و سی و یک ) تومان به ۲۳,۷۷۹ (بیست و سه هزار و هفتصد و هفتاد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۷۷۹-۲۵۲-۱.۰۶۱۱:۱۰
۲۴,۰۳۱-۴۹۴-۲.۰۶روز قبل
۲۴,۵۲۵۸۹۰.۳۶۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۹,۷۷۲ (بیست و نه هزار و هفتصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۹,۷۷۲۴۹۰.۱۶۰۸:۳۴
۲۹,۷۲۳-۵۳۷-۱.۸۱روز قبل
۳۰,۲۶۰۱۳۸۰.۴۵۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۰ تومان افزایش، ۳۳,۴۰۰ (سی و سه هزار و چهارصد ) تومان نرخ گذاری شد.نرخ ارز دلار سکه

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۳,۴۰۰۲۰۰.۰۵۰۸:۳۴
۳۳,۳۸۰-۴۸۶-۱.۴۶روز قبل
۳۳,۸۶۶۴۶۸۱.۳۸۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله)، امروز به ۶,۸۰۰ (شش هزار و هشتصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش۱.۰۳ درصدی داشته است.نرخ ارز دلار سکه

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۸۰۰-۷۰-۱.۰۳۱۱:۱۰
۶,۸۷۰-۱۰۰-۱.۴۶روز قبل
۶,۹۷۰-۱۰-۰.۱۵۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۹۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۲۶۰ (سه هزار و دویست و شصت ) تومان معامله شد.نرخ ارز دلار سکه

قیمت

دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز ۱۹,۲۷۹ (نوزده هزار و دویست و هفتاد و نه ) تومان ارزش گذاری شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۱۹,۰۸۰ (نوزده هزار و هشتاد ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۷۰۰,۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰-۱.۸۷۱۱:۱۰
۱۰,۹۰۰,۰۰۰-۳۰۰,۰۰۰-۲.۷۶روز قبل
۱۱,۲۰۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱.۳۳۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.نرخ ارز دلار سکه

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵,۹۰۰,۰۰۰۰۰۱۱:۱۱
۵,۹۰۰,۰۰۰-۱۵۰,۰۰۰-۲.۵۵روز قبل
۶,۰۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۸۲۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش ۳,۹۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان ارزش گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۰.۴۴ درصدی نسبت به روز قبل، ۲,۲۷۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هفتاد هزار) تومان معامله شد.

لینک منبع: نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵| قیمت‌ها کاهش یافت.

https://www.news.ir/356010/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8-%D9%86/

خبر اقتصادی