نرخ ارز بین بانکی در ۹ مرداد ۹۹ – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش افکارنیوز،

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۵ ارز افزایشی و نرخ ۱۳ ارز کاهشی و ۹ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

کاهش نرخ ۱۳ ارز در بازار بین بانکی

کاهش نرخ ۱۳ ارز در بازار بین بانکی

 

لینک منبع: نرخ ارز بین بانکی در ۹ مرداد ۹۹ – نیوز

https://www.news.ir/130714/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B9%DB%B9/

خبر اقتصادی