نرخ ارز بین بانکی در ۱۵ مرداد ۹۹ – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش افکارنیوز،

 نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۷ ارز افزایشی و نرخ ۹ ارز کاهشی و ۱۱ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

افزایش نرخ ۲۷ ارز در بازار بین بانکی

 

افزایش نرخ ۲۷ ارز در بازار بین بانکی

افزایش نرخ ۲۷ ارز در بازار بین بانکی

 

لینک منبع: نرخ ارز بین بانکی در ۱۵ مرداد ۹۹ – نیوز

https://www.news.ir/137898/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B9%DB%B9/

خبر اقتصادی