نرخ ارز بین بانکی در ۱۰ آبان ۹۹ – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش افکارنیوز،

 نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی  بانک مرکزی  اعلام شد که نرخ ۲۷ ارز کاهشی، ۹ ارز افزایشی و ۱۱ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

رشد قیمت ۹ ارز در بازار بین بانکی

رشد قیمت ۹ ارز در بازار بین بانکی

 

لینک منبع: نرخ ارز بین بانکی در ۱۰ آبان ۹۹ – نیوز

https://www.news.ir/246315/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B9/

خبر اقتصادی