نخستین تصاویر از محل انفجار بیروت – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: در اثر انفجار بیروت خسارات زیادی به ساختمان پارلمان لبنان  در مرکز بیروت و تعدادی از ساختمان های اطراف بندر وارد شد.

 

لینک منبع: نخستین تصاویر از محل انفجار بیروت – نیوز

https://www.news.ir/137641/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA/

خبر اقتصادی