نتایج نظرسنجی ایسپا درباره سبد غذایی خانوارهای ایرانی /چند درصد ایرانی‌ها در یک سال گذشته نوشابه استفاده نکردند؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز،  مرکز نظرسنجی ایسپا در نظرسنجی که به صورت تلفنی انجام شد است، سبد غذایی خانوارهای ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش میزان مصرف نوشابه و دوغ در بین خانوارهای ایرانی در یک سال گذشته بررسی شده است.

یافته‌ها نشان می‌دهد ۴٫۵% خانوارها در سال گذشته هر روز نوشابه مصرف کرده‌اند. ۱۹٫۲% «چند روز در هفته»، ۳۵ % «چند روز در ماه» و ۱۹٫۹% خانوارها «چند روز در سال» گذشته نوشابه مصرف کرده‌اند. ۲۱٫۱ % نیز اصلاً مصرف نمی کنند. مقایسه نتایج نظرسنجی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان می دهد، میزان مصرف نوشابه طی یکسال گذشته افزایش یافته است. 

 در خصوص مصرف دوغ، ۱۸٫۶ درصد مردم گفته‌اند در خانواده‌شان هر روز دوغ مصرف می‌کنند. ۳۴٫۹% گفته‌اند «در هفته چند روز» و ۲۸٫۱% «در ماه چند روز» دوغ مصرف می‌کنند. همچنین ۷٫۹% مردم گفته‌اند «در سال گذشته چند بار» دوغ مصرف کرده‌اند و ۱۰٫۴% اصلاً دوغ مصرف نمی‌کنند. این درحالی است که در نظرسنجی سال ۱۳۹۸ مصرف دوغ «در هفته چند روز» و «در ماه چند روز» به ترتیب ۵۰٫۳% و ۲۳٫۲% بوده است و ۵٫۵% در نظرسنجی سال ۱۳۹۸ اصلا دوغ مصرف نکرده اند.

 ایسپا در مرداد ۹۹ نظرسنجی مذکور را با جامعه آماری شهروندان بالای ۱۸ سال کل کشور و اندازه نمونه ۱۵۷۵ به صورت مصاحبه تلفنی اجرا کرده است.

میزان مصرف نوشابه

 

لینک منبع: نتایج نظرسنجی ایسپا درباره سبد غذایی خانوارهای ایرانی /چند درصد ایرانی‌ها در یک سال گذشته نوشابه استفاده نکردند؟ – نیوز

https://www.news.ir/134217/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE/

خبر اقتصادی