نام ۱۰ میوه ای که ارزان شدند – نیوزبازتاب خبر news.ir

ردیف

نام محصول

قیمت قبلی

قیمت امروز

میزان تغییر قیمت

۱

انگور بی‌دانه قرمز

۱۱۲۰۰ تومان

۱۰۹۰۰ تومان

۳۰۰ تومان کاهش

۲

انگور بی‌دانه سفید

۹۵۰۰ تومان

۹۲۰۰ تومان

۳۰۰ تومان کاهش

۳

انگور کندری

۸۴۰۰ تومان

۷۹۰۰ تومان

۵۰۰ تومان کاهش

۴

آلو خاکی

۹۵۰۰ تومان

۸ هزار تومان

۱۵۰۰ تومان کاهش

۵

سایر انواع آلو (قطره طلا، شابلون، سیاه و …)

۹۵۰۰ تومان

۹۳۰۰ تومان

۲۰۰ تومان کاهش

۶

سیب گلاب

۹۱۰۰ تومان

۸۸۰۰ تومان

۳۰۰ تومان کاهش

۷

سیب قرمز

۸۵۰۰ تومان

۸۳۰۰ تومان

۲۰۰ تومان کاهش

۸

سایر انواع سیب(دو رنگ، گالا و زرد)

۸۹۰۰ تومان

۸۸۰۰ تومان

۱۰۰ تومان کاهش

۹

گردوی تازه با پوست

۱۶۵۰۰ تومان

۱۸۵۰۰ تومان

۲ هزار تومان کاهش

۱۰

پسته تازه با پوست

۵۸ هزار تومان

۶۱ هزار تومان

۳ هزار تومان کاهش

۱۱

بادام تازه با پوست

۳۵ هزار تومان

۳۵ هزار تومان

ثابت

۱۲

انجیر زرد

۱۵۵۰۰ تومان

۱۵۵۰۰ تومان

ثابت

۱۳

خربزه مشهدی

۳۹۵۰ تومان

۳۹۵۰ تومان

ثابت

۱۴

طالبی

۴۸۰۰ تومان

۴۸۰۰ تومان

ثابت

۱۵

عناب تازه

۱۹ هزار تومان

۱۹ هزار تومان

ثابت

۱۶

گلابی شاه میوه

۱۷۲۰۰ تومان

۱۷۲۰۰ تومان

ثابت

۱۷

لیموشیرین

۶۷۰۰ تومان

۶۷۰۰ تومان

ثابت

۱۸

موز

۱۶۹۰۰ تومان

۱۶۹۰۰ تومان

ثابت

۱۹

هندوانه (زیر ۴ کیلوگرم)

۱۰۰۰ تومان

۱۰۰۰ تومان

ثابت

۲۰

هندوانه (بالای ۴ کیلوگرم)

۱۶۰۰ تومان

۱۶۰۰ تومان

ثابت

لینک منبع: نام ۱۰ میوه ای که ارزان شدند – نیوز

https://www.news.ir/201616/%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/

خبر اقتصادی